Imprint

May 09, 2018

Gebruik van de website

www.top5bestedatingsitesbelgie.be geeft je toestemming om deze website (www.top5bestedatingsitesbelgie.be) te bekijken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat je alle auteursrechten en andere eigendomsrechten die op het originele en gekopieerde materiaal rusten respecteert. Je mag het materiaal op www.top5bestedatingsitesbelgie.be op geen enkele manier wijzigen. Je mag het materiaal op geen enkele manier reproduceren, weergeven, uitvoeren, verspreiden of gebruiken voor enig publiek of commercieel doel. Elk gebruik van dit materiaal op andere websites of een computer in een netwerkomgeving is verboden. De materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van deze materialen kan een overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten betekenen. Mocht je een van deze voorwaarden schenden, wordt jouw recht op gebruik van www.top5bestedatingsitesbelgie.be ingetrokken en moet je onmiddellijk elk gedownload of afgedrukt materiaal vernietigen.

Garantie disclaimer; Beperking aansprakelijkheid

(A) De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van www.top5bestedatingsitesbelgie.be geheel op eigen risico is. De inhoud van deze website is niet gegarandeerd juist, volledig of up-to-date. Deze website is zoals aan u aangeboden en zo beschikbaar zonder enige garanties van enige aard, uitdrukkelijk of impliciet aangegeven, inclusief maar niet beperkt tot: garanties van titel, garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk.

(B) Noch www.top5bestedatingsitesbelgie.be, zijn affiliaties, werknemers, agents, derde partij content aanleveraars, noch licentiegevers garanderen dat deze website ononderbroken of foutloos is; noch geven de bovengenoemde partijen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van deze website.

(C) In geen geval zal www.top5bestedatingsitesbelgie.be zijn leveranciers, enig persoon of entiteit die bij de creatie, productie of distributie van deze website betrokken waren, of andere derde partij genoemd op deze website, aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, of bestraffende schade of dat soort schade resulterend uit verlies van winst, verloren data, of onderbreking van de bedrijfsvoering) voortvloeiend uit: het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website; de resultaten van het gebruik van deze website of een gelinkte website; of, de materialen, informatie, of diensten op een of alle van deze websites, al dan niet gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, of enige andere wettelijke theorie, en of de website al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als jouw gebruik van het materiaal, informatie, of diensten van deze website resulteren in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens dan vallen deze kosten geheel onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Toepasselijk recht mag de uitsluiting of beperking van incidentele gevolgschade niet toestaan.

Het gebruik van web analytics en cookies

Deze webiste maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", die tekstbestanden zijn die op jouw computer zijn geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers zich op de website gedragen. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken met als doel de evaluatie van jouw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over de website activiteit voor website exploitanten en het leveren van andere diensten gerelateerd aan website activiteit en internetgebruik. Google zal deze informatie ook aan derde partijen vrijgegeven waar de wet dat verplicht, of waar zulke partijen de verkregen informatie verwerken namens Google. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van je browser, echter houdt er rekening mee dat je in dat geval niet in staat bent volledig gebruik te maken van alle functionaliteiten van deze website. Door het gebruik van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Contact

Voor verdere vragen kun je een e-mail sturen naar:

top5bestedatingsitesbelgie.be is een onafhankelijke, professionele vergelijkingstool, gratis voor u om te gebruiken. Om onze site gratis te houden, hebben we een gelieerde relatie met de websites die van invloed zijn op onze rankings.